Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

 

Upis objekta je postupak kojim se postojeći legalni objekt evidentira u katastarskim planovima.
Vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.

 

Dokumentacija potrebna za upis objekta

 • Kopija katastarskog plana
 • Izvadak iz zemljišne knjige
 • Posjedovni list
   

Akt kao dokaz legalnosti objekta, koji može biti:

za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine

 1. uvjerenje katastra o vremenu evidentiranja građevine u katastru /ili
 2. uvjerenje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave /ili
 3. uvjerenje o vremenu građenja građevine (izdaje nadležni ured za graditeljstvo) /ili
 4. građevinska dozvola


za građevine izgrađene temeljem građevinske dozvole do 19. lipnja 1991. godine

 1. pravomoćna građevinska dozvola
 2. potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije


za građevine izgrađene temeljem građevinske dozvole od 19. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine

 1. pravomoćna građevinska dozvola
 2. uvjerenje za uporabu (izdaje nadležni ured za graditeljstvo)
   

za građevine izgrađene nakon 1. listopada 2007. godine

 1. za objekte izgrađene temeljem građevinske dozvole za upis objekta u katastar potrebna je pravomoćna građevinska dozvola i uporabna dozvola
   
 2. za objekte izgrađene temeljem potvrde glavnog projekta za upis objekta u katastar potrebna je potvrda glavnog projekta i uporabna dozvola
   
 3. za objekte izgrađene temeljem rješenja o uvjetima građenja za upis objekta u katastar potrebno je rješenje o uvjetima građenja te završno izvješće nadzornog inženjera
   
 4. za objekte izgrađene temeljem rješenja o izvedenom stanju ili temeljem potvrde izvedenog stanja za upis objekta u katastar potrebno je navedeno rješenje kao i potvrda nadležnog tijela graditeljstva da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola