Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje izgrađenih vodova obuhvaća izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova), izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda), izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivoi, izmjeru pripadajućih objekata i prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova.

Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Na temelju geodetskog snimanja vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.