Proizvodi "Geohard"

Posebno možemo istaknuti vlastiti kompleksni program GEOHARD za obradu snimljenih geodetskih podataka s kodiranjem te za projektiranje i iskolčenje prometnica.


O programu GEOHARD:

Program GeoHard pisan je u programskom jeziku Visual Basic te je podijeljen u dva operativna dijela (modula) i to na:

- Program za Geodeziju
- Program za Ceste


Geodezija

Program za Geodezija obuhvaća geodetsku obradu podataka kao što su geodetska računanja, crtanja i kartiranja te upise podataka.

Program je podijeljen na:

 • Upis podataka
 • Računanje podataka
 • Ispisi trigonometrijskih formulara
 • Kartiranje i crtanje
 • Razne transformacije
 • Konverzija datoteka
 • Pomoćni programi

 

Ceste

Program je namijenjen za geodetsku podršku kod izvođenja prometnica te je podjeljen na dva osnovna dijela i to:

 • Geometriju prometinice
 • Niveletu prometinice

Isto tako program ima i dodatnih tz. pomočnih programa koji služe za pomoć nekih radnji u osnovnim programima, tako da su podjeljeni na tri dijela i to:

 • Pomoćni programi
 • Konverzije datoteki
 • Instalacije

Program je se može kupiti u dva zasebna operativna dijela (modula) kako su gore navedeni.

Pristup i upotreba programa je vrlo jednostavna (uz dobivene upute), što korisniku omogućava brzu, točnu i efikasnu obradu podataka u digitalnom obliku te njen ispis.

Prodajom programa „Autor“ zadržava sva autorska prava predviđena zakonom o autorskim pravima.